CALCIUM HYDROXIDE CA(OH)2

Liên hệ

Tính chất :
-Tồn tại ở dạng tinh thể không màu hay bột màu trắng.
- Không có mùi và rất khó có khả năng bắt cháy.
- Có khả năng hòa tan ít trong nước, tan nhiều trong dung dịch vô cơ và hữu cơ như axit, glycerol.
Thay thế cho Natri hiđroxit trong một số loại hóa/ mỹ phẩm uốn tóc, trong một số loại thuốc làm tẩylông

Sản phẩm liên quan

0906629256 % include 'api.jquery.custom' %}
zalo
{